KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie biznesowe”.

Zostało poświęcone aktualnym zagadnieniom rynku kapitałowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki MIFID II w obszarze rozliczeń pomiędzy TFI a dystrybutorami. Wśród prowadzących znaleźli się radca prawny Krzysztof Rożko, radca prawny Mariusz Bagiński, radca prawny Tomasz Lawręc oraz radca prawny Michał Karwasiński.

11 kwietnia 2019

W trakcie spotkania rozmawialiśmy z naszymi Gośćmi o:

1) projekcie nowego rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w tym przedstawiliśmy m.in. stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego oraz propozycje działań.

2) projekcie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez Towarzystwa, uwypuklając najistotniejsze wyzwania, które będą stały przed Towarzystwami w procesie implementacji planowanych zmian.

3)  rozliczeniach pomiędzy TFI a dystrybutorami, przy uwzględnieniu instytucji „zachęt” oraz alternatywnych rozwiązań,w tym wskazaliśmy proponowane kierunki działań i podzieliliśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi współpracy TFI i dystrybutorów.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn