KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

„Rewolucyjne propozycje KNF w zakresie wyceny funduszy”

W dniu 9 kwietnia 2019 roku na łamach Gazety Parkiet ukazał się artykuł „Rewolucyjne propozycje KNF w zakresie wyceny funduszy” autorstwa radców prawnych Krzysztofa Rożko oraz Mariusza Bagińskiego – Wspólników naszej Kancelarii.

9 kwietnia 2019

Autorzy wypowiedzieli się na temat proponowanych zmian do rozporządzenia regulującego szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych w kontekście uwag do projektu zgłaszanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczących m.in. sposobu wyceny wartości aktywów niepublicznych.

Artykuł porusza również kwestię zasadności zgłaszanych w toku prac legislacyjnych uwag oraz prezentuje ewentualne konsekwencje wprowadzenia takich regulacji.

Fragment artykułu:

„Pomysły KNF, aby rozwiązać zaistniały problem poprzez wycenianie aktywów niepublicznych w sposób ciągły, wzbudzają jednak kontrowersje. KNF widzi potrzebę zmiany tak przyjętej wyceny tylko in minus w przypadku trwałej utraty wartości składnika. Jedyną możliwością przeszacowania wartości danego aktywa w górę byłby przypadek zbycia jego istotnej części, co byłoby uznane za urealnienie wartości (…)”.

Więcej szczegółów dotyczących powyższego artykułu można znaleźć również bezpośrednio na stronie:

https://www.parkiet.com/Felietony/304099953-Rewolucyjne-propozycje-KNF-dotyczace-wyceny-funduszy.html

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn