KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych w Sejmie

W dniu 4 września 2018 r. do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w wersji przyjętej przez Radę Ministrów. Oznacza to zakończenie pierwszego (rządowego) etapu prac nad ustawą i rozpoczęcie etapu parlamentarnego.

13 września 2018

Minister Finansów w środowej wypowiedzi dla PAP Biznes wyraziła nadzieję na to, że projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu odbywającym się w dniach 12, 13 i 14 września 2018 r. Warto przypomnieć, iż w Sejmie muszą odbyć się trzy czytania, zanim projekt będzie mógł trafić do Senatu, który w razie niezgłoszenia żadnych poprawek przekaże z pomocą Marszałka Sejmu projekt Prezydentowi do podpisu i zarządzenia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Ze względu na czas, którego wymaga każdy z tych etapów procesu ustawodawczego, Sejm musi przyjąć wspomnianą ustawę najpóźniej do końca listopada 2018 r., aby Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) weszły w życie zgodnie z planem, czyli od 1 lipca 2019 r.

Wprowadzenie PPK podejmowane jest w związku z realizacją Programu Budowy Kapitału w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z 2017 r. Zgodnie z założeniami, podmioty zatrudniające (pracodawcy) zobligowane zostaną do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową uprawnioną do gromadzenia oszczędności w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Ponieważ PPK skierowane są do ok. 11,5 mln obywateli, obowiązek ten będzie się aktualizował dla poszczególnych grup pracodawców stopniowo, w zależności od ilości zatrudnionych osób. Z początkiem lipca 2019 r. dotyczył będzie podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób; od 1 stycznia 2020 r. podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób; od 1 lipca 2020 r. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób; natomiast począwszy od 1 stycznia 2021 r. – wszystkich podmiotów zatrudniających (bez względu na stan zatrudnienia), jak również jednostek sektora finansów publicznych.

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w wersji przyjętej przez Radę Ministrów

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn