KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Projekt w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego TFI za zarządzanie FIO lub SFIO

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Rozporządzenie zostanie wydane na podstawie delegacji określonej w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355).

13 września 2018

Zgodnie treścią aktu, docelowo maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego TFI za zarządzanie funduszem nie będzie mogła przekroczyć poziomu 2% średniej wartości aktywów netto (sub)funduszu w skali roku. Jednocześnie w treści rozporządzenia uwzględniono, że wspomniane ograniczenie stosowane będzie począwszy od 2022 r. W okresie przejściowym obowiązywały będą limity maksymalnych stawek wynagrodzenia, które wraz z upływem tego okresu ulegać będą stopniowemu obniżaniu – poczynając od nie więcej niż 3,5% średniej wartości aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku, od dnia 1 stycznia 2019 roku (tj. od daty wejścia w życie rozporządzenia), poprzez limit 3% w skali roku w 2020 r., 2,5% w skali roku w 2021 r., do wartości limitu 2% w skali roku, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r.

W celu dokonania konsultacji publicznych, wraz z publikacją projektu Ministerstwo Finansów zwróciło się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do opublikowanego dokumentu - w terminie do dnia 7 września 2018 r. Uprzejmie informujemy, iż nasza Kancelaria bierze udział w przedmiotowym procesie legislacyjnym.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn