KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Senat odrzucił ustawę o przeniesieniu środków z OFE do IKE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, odrzucił tę ustawę.

13 marca 2020

W ramach opinii Kancelarii Senatu (druk nr 67) wskazano m.in. na nieprzejrzystą konstrukcję ustawy i nieadekwatny tytuł tego aktu. Zwrócono również uwagę na brak wystarczającego czasu na podjęcie decyzji przez przyszłych emerytów, na tle zestawienia 2-miesięcznego okresu na podjęcie decyzji odnośnie ewentualnego „przekazania środków na ZUS” z 6-miesięcznym vacatio legis przewidzianym dla instytucji. Zastrzeżenia dotyczą również terminu wyznaczonego w ustawie na dzień 1 kwietnia 2020 r. (art. 51 aktu), który jeśli uwzględnić czas przewidziany w ramach procesu legislacyjnego na rozpatrzenie ustawy przez Senat oraz dla Prezydenta na podpisanie tego aktu, mógłby okazać się retroaktywny względem daty publikacji samej ustawy.

Ustawa wróci teraz do Sejmu, który będzie mógł odrzucić decyzję Senatu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W innym przypadku ustawa nie trafi do podpisu Prezydenta i nie będzie mogła wejść w życie.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu:biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn