KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Komunikat UKNF dotyczący stosowania oraz opracowywania wskaźników referencyjnych po 1 stycznia 2020 r.

W dniu 31 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”) opublikowano komunikat ,,Stosowanie oraz opracowywanie wskaźników referencyjnych po 1 stycznia 2020 r.’’ (dalej: „Komunikat”).

13 marca 2020

Komunikat dotyczy stosowania, przez podmioty nadzorowane, indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Przez wskaźnik referencyjny należy rozumieć, zgodnie z Rozporządzeniem BMR, m.in. indeks stosowany do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego w celu śledzenia stopy zwrotu takiego indeksu lub określenia alokacji aktywów z portfela, lub obliczania opłat za wyniki.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. podmioty nadzorowane są zobowiązane do stosowania wyłącznie wskaźników referencyjnych opracowywanych przez administratora, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, wydawane przez odpowiedni organ nadzoru (w Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego).

Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość stosowania wskaźników referencyjnych opracowywanych przez podmioty, które do dnia 1 stycznia 2020 r. złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych lub o rejestrację jako taki administrator (w przypadkach określonych Rozporządzeniem BMR). Podmiotem korzystającym z w/w okresu przejściowego jest GPW Benchmark S.A. w zakresie opracowywania wskaźników WIBOR i WIBID.

GPW Benchmark S.A. od listopada 2019 r. pełni również funkcję administratora indeksów giełdowych (takich jak np. WIG, WIG20 czy mWIG40). Zasady dotyczące korzystania z tych indeksów zostały uregulowane w regulaminie opublikowanym przez w/w podmiot na stronie internetowej. Stosownie do postanowień regulaminu, korzystanie z indeksów giełdowych, dla których GPW Benchmark pełni funkcję administratora do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (w tym w ramach kombinacji indeksów) w celu śledzenia stopy zwrotu względem danego indeksu (lub kombinacji indeksów), lub określania opłat za wyniki wymaga zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z indeksu.

Powyższa okoliczność powinna zostać uwzględniona przez te spośród towarzystw funduszy inwestycyjnych, które w ramach statutów lub prospektów informacyjnych zarządzanych funduszy uwzględniły możliwość pobierania tzw. wynagrodzenia zmiennego lub wykorzystanie jednego spośród w/w indeksów na potrzeby monitorowania stóp zwrotu z inwestycji w jednostki.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn