KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu opublikowane w Dzienniku Ustaw

W dniu 5 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu (Dz. U. z 2019 r., poz. 416). Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji ustawowej określonej w art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

18 marca 2019

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokość opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK będzie wynosić 700 000 zł w odniesieniu do jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechnego towarzystwa emerytalnego, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń. Wysokość stawki opłaty za udział w portalu PPK będzie natomiast wynosić 0,05%.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 20 marca 2019 r.

Pełna treść rozporządzenia

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn