KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez tfi - wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

W dniu 27 lipca 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano informację o przedłożeniu do podpisu Ministrowi Finansów w dniu 25 lipca 2022 r. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

28 lipca 2022

Projektowane rozporządzenie implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Delegowaną Komisji (UE) 2021/1270 („Dyrektywa UCITS”) oraz służy stosowaniu Rozporządzenia SFDR.

Zgodnie z treścią przedłożonego do podpisu Ministra Finansów projektu rozporządzenia, większość zmian w obszarze ESG, ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. tj. równocześnie z wejściem w życie przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1255.

Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna jako jedyna kancelaria obsługująca towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzane przez nie fundusze, została wskazana w treści uzasadnienia do projektu, jako podmiot uczestniczący w pracach legislacyjnych nad projektem rozporządzenia.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym  świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także pozostałych uczestników rynku finansowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn