KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Szkolenie z zakresu ESG oraz zmian dotyczących regulacji sektorowych istotnych z perspektywy działalności TFI.

W dniu 1 sierpnia 2022 r. weszły w życie zmiany regulacji UE oraz przepisów krajowych dotyczące uwzględniania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem (problematyką ESG) do działalności TFI i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, m.in. w obszarze zarządzania ryzykiem, konfliktami interesów oraz podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

1 sierpnia 2022

Towarzystwa zobligowane będą również do zapewnienia aby pracownicy oraz osoby pełniące funkcję członków zarządu i rad nadzorczych TFI posiadali specjalistyczną wiedzę niezbędną im do skutecznego uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Regulacje krajowe przewidują w tym ostatnim obszarze trzymiesięczny okres przejściowy dla wywiązania się przez TFI z powyższego wymogu.

Odpowiadając na zainteresowanie powyższą problematyką ze strony TFI, Zespół KRWLEGAL przygotował szkolenie z zakresu ESG oraz zmian dotyczących regulacji sektorowych istotnych z perspektywy działalności TFI. Szkolenie poprowadził Pan Mariusz Biały, Counsel w KRWLEGAL. Szkolenie jest częścią cyklu szkoleń dotyczących praktycznych aspektów wdrażania ESG w działalności TFI.

Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy jako jedyna kancelaria obsługująca towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzane przez nie fundusze, została wskazana w treści uzasadnienia do projektu zmian do rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu i warunków działalności TFI, jako podmiot uczestniczący w pracach legislacyjnych nad projektem.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn