KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Rozporządzenie MF w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF

W dniu 19 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu .

27 maja 2019

Podstawę opublikowanego rozporządzenia stanowi art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawierający upoważnienie do wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia określającego warunki, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywne system obrotu (ASO) lub zorganizowane platformy obrotu (OTF), przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony interesów inwestorów uczestniczących w obrocie w tych systemach.

W treści rozporządzenia określono zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w regulaminie ASO lub OTF oraz zobowiązano firmy inwestycyjne prowadzące działalność w tej sferze do opracowywania procedur monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących działalności tych rynków oraz procedur informowania odpowiednich organów o naruszeniach. Celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obrotu w ASO lub na OTF, zwiększenie stabilności działania tych systemów oraz ustanowienie skuteczniejszych mechanizmów nadzoru i zapobiegania nadużyciom na rynku.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2019 r.

Pełna treść rozporządzenia

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn