KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Przyszłość pozwów WIBOR-owych: Czy mogą okazać się skuteczne?

Wzrost obciążeń kredytobiorców wywołany podwyżkami stóp procentowych oraz utrzymującą się inflacją nasilił kierowane do banków roszczenia oparte na kwestionowaniu prawidłowości wskaźnika WIBOR.

22 sierpnia 2023

Rolą wskaźnika WIBOR jest określenie wysokości oprocentowania po jakim banki komercyjne udzielają sobie nawzajem, albo gotowe są udzielić pożyczek, a konsekwencji refinansowanie poniesionych przez nie kosztów pozyskania środków finansowych. Ogromne kontrowersje w sektorze bankowym budzi kładące się coraz większym cieniem na wynikach finansowych banków widmo ryzyka abuzywności klauzul WIBOR-owych.

Roszczenia kredytobiorców opierają się obecnie na zarzutach dotyczących sposobu ustalania WIBOR-u oraz braku wywiązywania się przez banki z ciążących na nich obowiązków informacyjnych.

Usunięcie z umowy kredytu wskaźnika WIBOR może wywołać co najmniej dwa alternatywne skutki. Pierwszy to utrzymanie umowy wyłącznie w oparciu o stałe oprocentowanie w postaci marży banku. Drugi to nieważność całej umowy ze względu na wadliwość całej klauzuli oprocentowania, czyli elementu przedmiotowo istotnego umowy (oprocentowanie i warunki jego zmiany).

Sektor bankowy broni się wskazując, że manipulacja wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu rozporządzenia MAR nie została dotąd potwierdzona. Z kolei rozporządzenie BMR nie wymaga, aby wskaźniki stopy procentowej opierały się wyłącznie na transakcjach, a brak albo niską liczbę transakcji równoważy się zwiększeniem wymogów i kontroli w zakresie danych innych niż dane transakcyjne.

Przy czym, pozorne podobieństwa zachodzące między problemami prawnymi formułowanymi w sprawach WIBOR-owych oraz frankowych, nie powinny prowadzić do automatyzmu w stosowaniu utrwalonych już rozwiązań.

Wykazanie abuzywności konkretnej klauzuli umownej w sprawach dot. WIBOR-u jest zadaniem o wiele trudniejszym, niż w sprawach frankowych, bowiem sam brak transparentności nie przesądza o jej abuzywności, zaś manipulacje przy ustalaniu WIBOR-u nie zostały dotąd udowodnione. Rodzi to również pytanie w przedmiocie źródła  potencjalnej arbitralności w ustalaniu wskaźnika referencyjnego w działaniu podmiotów trzecich.

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Krzysztofa Rożko oraz r.pr. Mateusza Pisarskiego, opublikowanego dzisiaj w serwisach internetowych rp.pl oraz Kancelarie RP, w którym autorzy zastanawiają się, czy roszczenia kredytobiorców także w przypadku pozwów WIBOR-owych mogą okazać się skuteczne? Czy należy się spodziewać skali porównywalnej do spraw frankowych??

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznych, obsłudze crowdfundingu, transakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn