KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Publikacja ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W dniu 24 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629). Regulacja ta jest spełnieniem licznych apeli reprezentantów firm rodzinnych, którzy wskazywali na problem, jakim jest utrata statusu prawnego przez firmę jednoosobową wraz ze śmiercią jej właściciela. Celem jest zachowanie ciągłości prowadzenia przedsiębiorstwa w okresie, gdy trwają jeszcze procedury spadkowe.

19 września 2018

Zgodnie z art. 1 ustawy, obejmuje ona kwestie tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz kontynuowania tej działalności gospodarczej. Odnosi się to także do spółek cywilnych, które ulegają rozwiązaniu, gdy umiera jeden ze wspólników dwuosobowej spółki, jeśli w umowie spółki nie zastrzeżono, że na miejsce zmarłego wspólnika wejdzie do niej jego spadkobierca.

W wyżej wskazanych sytuacjach nowa ustawa stwarza takiej firmie warunki do zachowania pracowników, NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych. Ponadto następcy prawni zmarłego będą mogli podjąć się dalszego wykonywania koncesji, czy zezwoleń uzyskanych przez poprzedniego właściciela, a także zawartych przez niego kontraktów handlowych. Pozwala to na płynną kontynuację działalności firmy po jego śmierci bez konieczności podpisywania nowych umów, uzyskiwania po raz kolejny licencji i zgód administracyjnych czy uniknięcia innych komplikacji, na które w obecnym stanie prawnym narażony jest przejmujący przedsiębiorca. Ponadto ma to zapobiegać rezygnacji z kontynuowania działalności gospodarczej przez sukcesorów spowodowanej utrudnionymi procedurami nabycia spadku i jego działem.

Kolejną zmianą jest możliwość powołania, przez właściciela przed śmiercią ewentualnie przez jego spadkobierców lub małżonka po śmierci, zarządcy sukcesyjnego. Ma on zastępować zmarłego przedsiębiorcę w sprawach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i prowadzeniem działalności gospodarczej na czas trwania sprawy spadkowej. Zarządca może prowadzić firmę aż do podziału spadku, ale maksymalnie przez 2 lata od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej stosuje się, jeżeli śmierć przedsiębiorcy nastąpiła po dniu poprzedzającym dzień ich wejścia w życie. Ustawa wchodzi w życie w dniu 25 listopada 2018 r.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn