KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Przypomnienie dotyczące obowiązku złożenia do Rzecznika Finansowego sprawozdania w zakresie reklamacji za 2019 rok

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie złożenia do Rzecznika Finansowego sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień klientów na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą tych klientów, z uwzględnieniem:

6 marca 2020

- liczby reklamacji,

- uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z wniesionych reklamacji,

- informacji o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym.

Złożenie sprawozdania Rzecznikowi Finansowemu jest ustawowym obowiązkiem podmiotów rynku finansowego wynikającym z art. 33 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Sprawozdanie należy uzupełnić przy wykorzystaniu aktywnego formularza udostępnionego na stronie internetowej Rzecznika Finansowego. Formularz sprawozdania należy wypełnić do 15 lutego 2020 r.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlgal.pl lub +48 22 29 50 940

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn