KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

W dniu 28 lutego 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego . Strategia, która swoim zakresem obejmuje lata 2019 – 2023, ma stworzyć kompleksowe rozwiązanie dla utrudnionego dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw przez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej.

29 marca 2019

Główne założenia Strategii to:

1. wzmacnianie zaufania do rynku,

2. zapewnienie silnej ochrony inwestorów indywidualnych,

3. zagwarantowanie stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego,

4. wykorzystywanie konkurencyjnych nowych technologii.

W projekcie Strategii zaproponowano 60 najważniejszych działań, które stanowią odpowiedź na dwadzieścia najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zostały one zidentyfikowane na podstawie sygnałów z firm, instytucji i stowarzyszeń oraz przeprowadzonych podczas prac nad dokumentem analiz. Listę działań pogrupowano na kluczowe obszary, m.in.:

1. kwestie ogólne, przede wszystkim edukacja finansowa i oszczędności krajowe,

2. nadzór i reformy w zakresie regulacji, m.in. zmierzające do wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych i zapewnienia efektywności obsługi emitentów i podmiotów rynku kapitałowego,

3. zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej,

4. działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego,

5. innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii.

Projekt Strategii został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez instytucje rynku finansowego.Uwagi można zgłaszać do 21 marca 2019 r. Docelowo Strategia zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.

Pełna treść projektu Strategii

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn