KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Jednym z wyznaczników zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie zrównoważonej działalności gospodarczej.

11 maja 2022

W tym celu niezbędne jest jednak, aby poza parametrami o charakterze wyłącznie biznesowym, brać pod uwagę również wpływ jaki dana aktywność gospodarcza wywiera na środowisko naturalne („environment”), a ponadto uwzględniać te aspekty oddziaływania, które dotyczą kwestii o charakterze społecznym lub pracowniczym („social”), lub odnoszą się do przestrzegania dobrych standardów w zakresie ładu korporacyjnego („governance”).

Sektor funduszy inwestycyjnych, z uwagi na wartość zarządzanych aktywów oraz korespondującą z tym możliwość oddziaływania na emitentów (poprzez aktywne korzystanie z prawa głosu z posiadanych instrumentów udziałowych czy selekcję lokat w ramach portfela z wykorzystaniem kryteriów ESG), ma do odegrania, także w Polsce, kluczową rolę w procesie zielonej transformacji oraz wspieraniu zrównoważonych wyborów inwestycyjnych klientów.

Zapraszamy do lektury artykułu Mariusza Białego, Counsela w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna, opublikowanego w dniu dzisiejszym w portalu internetowym Rzeczpospolita oraz w serwisie Kancelarie RP, w którym autor porusza kwestie zrównoważonego inwestowania.

Pełna treść artykułu dostępna jest w portalu internetowym Rzeczpospolita (link) oraz w serwisie Kancelarie RP (link).

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo regulacyjne w wielu dziedzinach prawa w tym świadczy usługi z zakresu obsługi projektów dotyczących Zielonej Energii oraz zajmuje się specjalistycznym doradztwem obejmującym prawo energetyczne i systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE).

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn