KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Ministerstwo Finansów stawia na inwestowanie pasywne

Przy okazji zmian proponowanych do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z toczącymi się pracami nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, ustawodawca przewidział zmiany w zakresie dotychczasowego działania tzw. funduszy portfelowych (krajowych ETF).

22 grudnia 2022

Pomysł ustawodawcy zakłada odejście od dotychczasowego modelu konstrukcji krajowego ETF z funduszu inwestycyjnego zamkniętego na fundusz inwestycyjny otwarty, który emituje jednostki uczestnictwa, które z kolei nie stanowią papierów wartościowych, a co do których w rozporządzeniu prospektowym znajduje się wprost wyłączenie do jego stosowania.

Zmiany do ustawy o funduszach inwestycyjnych zakładają wymóg przekształcenia dotychczas utworzonych (jako zamknięte fundusze inwestycyjne) funduszy portfelowych w odpowiednio fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. I tak, w kresie 18 miesięcy wszystkie utworzone dotychczas fundusze mają zostać przekształcone (dotychczasowy fundusz zostanie wykreślony z rejestru funduszy inwestycyjnych), a ich miejsce zajmą fundusze, które działać będą na nowych zasadach.

Zapraszamy do artykułu r.pr. Nikola Jadwiszczak-Niedbałka, opublikowanego w serwisie KancelarieRP, w którym autorka przybliża projektowane zmiany w odniesieniu do krajowych ETF.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn