KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Komisja Europejska prowadzi konsultacje unijnej inicjatywy - aktu dotyczącego dopuszczania do obrotu giełdowego

W dniu 19 listopada 2021 r. rozpoczął się okres ogólnounijnych konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską, na temat inicjatywy: Akt dotyczący dopuszczania do obrotu giełdowego – zwiększenie atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych dla unijnych przedsiębiorstw i ułatwianie MŚP dostępu do kapitału (dalej „Inicjatywa”).

8 grudnia 2021

Celem Inicjatywy jest uproszczenie wymogów w zakresie dopuszczania do obrotu giełdowego, w tym wymogów obowiązujących po wejściu na giełdę, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych dla unijnych przedsiębiorstw i ułatwienie MŚP dostępu do kapitału. Jak wskazuje Komisja Europejska, dla unijnych przedsiębiorstw, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, proces przygotowania do debiutu giełdowego jest skomplikowany, czasochłonny i obciążający finansowo, co stanowi istotną przeszkodę w pozyskiwaniu finansowania na rynkach kapitałowych, a w konsekwencji również w uzyskaniu takich korzyści z wejścia na giełdę, jak ekspozycja na szerszą bazę inwestorów, przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa czy tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach Inicjatywy otwarte zostały dwa rodzaje konsultacji – publiczne i ukierunkowane. Celem konsultacji jest zebranie opinii, które zostaną następnie uwzględnione przy dalszych pracach nad Inicjatywą. Uzyskane odpowiedzi interesariuszy pomogą w lepszym zrozumieniu głównych czynników napędzających najnowsze trendy na rynku IPO oraz w ocenie wpływu możliwych rozwiązań legislacyjnych na rozwój rynku kapitałowego.

Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne skierowane są do obywateli UE oraz zainteresowanych stron. Konsultacje obejmują 7 pytań ogólnych, dotyczących przede wszystkim doświadczeń opiniodawcy związanych z obecnymi zasadami notowania na giełdzie oraz ewentualnej potrzeby wprowadzenia zmian w tym zakresie. Podmioty biorące udział w konsultacjach proszone są m. in. o ocenę prawodawstwa unijnego, wskazanie czynników wpływających na brak atrakcyjności rynków publicznych UE, opinię na temat kosztów pierwszej oferty publicznej, obciążenia wymogami dotyczącymi notowań na giełdzie itp. Formularz udostępniony w ramach prowadzonych konsultacji publicznych dostępny jest pod linkiem. Odpowiedzi można przesyłać w języku polskim. Podmioty zainteresowane mogą również wyrazić swoją opinię za pomocą formularza dostępnego pod niniejszym linkiem.

Konsultacje ukierunkowane

Równolegle prowadzone są ukierunkowane konsultacje, mające na celu pozyskiwanie opinii na kwestie szczegółowe dotyczące przede wszystkim kwestii dokonania ewentualnych zmian w przepisach Rozporządzenia Prospektowego, Rozporządzenia MAR czy Dyrektywy MiFID.

Sposób sformułowania szczegółowych pytań dotyczących stosowania, ww. regulacji daje nadzieję, na zmniejszenie w przyszłości obciążeń regulacyjnych, a przez to również kosztów, które obecnie muszą ponosić emitenci instrumentów finansowych notowanych w zorganizowanym obrocie.

Ukierunkowane konsultacje skierowane są w szczególności do podmiotów posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie rynków kapitałowych - państw członkowskich, właściwych organów krajowych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, uczestników rynku, w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, giełd papierów wartościowych, inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, organizacji konsumenckich i inwestorskich, brokerów, doradców wspierających spółki na etapie IPO oraz innych usługodawców.

 

Opinie w ramach ukierunkowanych konsultacji można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego pod niniejszym linkiem. Ukierunkowane konsultacje są prowadzone w języku angielskim.

Okres konsultacji i zgłaszania uwag będzie trwał do 11 lutego 2022 r. W celu uniknięcia powielania odpowiedzi Komisja Europejska zaleca wypełnienie formularza tylko w ramach jednej z dwóch dostępnych konsultacji - odpowiedzi na oba kwestionariusze będą brane pod uwagę w równym stopniu.

Unia rynków kapitałowych

Inicjatywa jest elementem szerszego projektu Unii Europejskiej - unii rynków kapitałowych, której głównym celem jest utworzenie jednolitego rynku kapitałowego, na którym przedsiębiorstwa, w szczególności z sektora MŚP, będą miały lepszy dostęp do finansowania pozabankowego, a lokalne rynki kapitałowe zostaną lepiej zintegrowane. Inicjatywa związana jest z Działaniem 2 przyjętego w 2020 r. Planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych, dotyczącym wspierania dostępu do rynków publicznych.

W ramach tego Działania, w celu promowania dostępu małych i innowacyjnych przedsiębiorstw do zróżnicowanych źródeł finansowania, Komisja Europejska oceni do IV kwartału 2021 r. ewentualność uproszczenia zasad notowania instrumentów finansowych emitentów na rynkach publicznych.

Ponadto, prowadzone konsultacje związane są z zapowiedzianym przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę Von der Leyen na rok 2022  wnioskiem legislacyjnym mającym na celu ułatwienie MŚP dostępu do kapitału.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn