KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

IZFiA przyjęła Standard pobierania success fee dla FIZ-ów

W dniu 28 marca 2023 r. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) opublikowała „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee) w niektórych typach Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych” (Standard).

29 marca 2023

W ocenie IZFiA „Standard (…) pozostaje (…) w pewnej korelacji do wytycznych ESMA i wyjaśnia szereg wątpliwości interpretacyjnych. Celem dokumentu jest ułatwienie Towarzystwom naliczania i pobierania success fee w konkretnych funduszach zamkniętych. Konieczne także będzie wprowadzenie odpowiednich zapisów do statutów FIZ.”.

W komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) towarzyszącym publikacji Standardu, znajdujemy potwierdzenie, że treść dokumentu była konsultowana z UKNF, który oczekuje stosowania przez TFI zasad zawartych w Standardzie. Wytyczne przewidziane w treści Standardu wpisują się w oczekiwania organu nadzoru w zakresie samoregulacji sektorów instytucji finansowych, służącej interesom klientów tych instytucji oraz podmiotom nadzorowanym. Wspomniane rozwiązania zmierzają również do ujednolicenia na polskim rynku praktyki naliczania i pobierania przez TFI opłat za wyniki w funduszach kierowanych do inwestorów detalicznych, niezależnie od formuły w jakiej działa fundusz (FIO/SFIO/FIZ).

Standard znajdzie zastosowanie do wszystkich FIZ wprowadzanych do obrotu wśród inwestorów detalicznych, zgodnie z art. 2 pkt 13b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z wyłączeniem:

a)    FIZ dedykowanych, tj. funduszy tworzonych według założeń indywidualnie ustalonych z inwestorem, którego certyfikaty inwestycyjne są obejmowane wyłącznie przez tego inwestora lub przez osoby imiennie przez niego wskazane (w tym także osoby fizyczne) lub też uczestników z jednej grupy, w tym kapitałowej;

b)    FIZ inwestujących w nieruchomości;

c)     FIZ realizujących strategię Venture Capital (start-up/seed capital) oraz Private Equity.

Standard nie będzie miał zastosowania także do wynagrodzenia TFI za zarządzanie funduszami:

a)    w części, która jest uzależniona od wysokości faktycznych odzysków z pakietów wierzytelności;

b)    których portfel inwestycyjny obejmuje, bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek celowych, w przeważającym stopniu składniki aktywów służące dostarczaniu finansowania typu Mezzanine.

Zmiany statutów FIZ objętych Standardem, mające na celu wdrożenie przewidzianych tam wytycznych dotyczących pobierania opłat za wyniki (success fee) powinny zostać wprowadzone do dnia 1 stycznia 2024 r.

Odnosi się to również do przypadków, w których dokonanie takich zmian wymaga uzyskania uprzednio zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w tym sytuacji w których takie zmiany nie wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy jako kancelaria obsługująca towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzane przez nie fundusze wspiera swoich Klientów w pracach związanych z dostosowaniem się do Standardu.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn