KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Spory sądowe dla podmiotów rynku kapitałowego

KRWLEGAL specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Zespół Kancelarii łączy niepowtarzalne kompetencje w zakresie ścisłej specjalizacji w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego z doświadczeniem w prowadzeniu sporów sądowych wymagającym specjalistycznej wiedzy prawniczej i zaangażowania.

Mamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego

Kancelaria udziela wsparcia procesowego i regulacyjnego m.in. spółkom publicznym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, funduszom inwestycyjnym, depozytariuszom i domom maklerskim, emitentom papierów wartościowych i obligatariuszom.

Zapewniamy kompleksową obsługę sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, jak również zastępstwo prawne przed sądami polubownymi.

Profesjonalne doradztwo prawne i należyte przygotowanie strategii procesowej stanowi o sukcesie całego postępowania sądowego.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn