KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Wkrótce już nie tylko największe firmy będą zobowiązane do raportowania informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

Czas w którym obowiązki z zakresu ESG dotyczyły przede wszystkim instytucji finansowych oraz największych spółek giełdowych, a także skupiały uwagę ich doradców, dobiega końca.

31 marca 2023

W związku z wejściem w życie w dniu 5 stycznia 2023 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa CSRD), stopniowo będzie ulegał poszerzeniu zakres podmiotów objętych wymogami z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Przyjęcie Dyrektywy CSRD stanowi odpowiedź Unii Europejskiej na wyzwania postawione w ramach Europejskiego Zielonego Ładu  i  Agendy na rzecz zrównoważonego finansowania. Nowy akty prawny ma stanowić wsparcie inicjatyw politycznych podejmowanych w celu skierowania UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Celem Dyrektywy CSRD jest zwiększenie publicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wyniku zobowiązania do raportowania informacji na temat ich wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Pierwsze obowiązki sprawozdawcze wynikające z Dyrektywy CSRD obejmą rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 i będą dotyczyć spółek, które już teraz podlegają obowiązkom wynikającym z Dyrektywy NFRD. Zważywszy na zakres prac niezbędnych do dostosowania jednostki do wymogów wynikających z Dyrektywy CSRD, warto rozpocząć prace wdrożeniowe z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w dzisiejszym dodatku merytorycznym Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym KancelarieRP przez adw. Tomasza Kamińskiego i apl. adw. Magdaleny Borychowskiej.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn