KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Obowiązek posiadania procedury zgłaszania naruszeń ustawy o ofercie

W dniu 30 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany do przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

28 listopada 2019

Jednym z nowych wymogów, który ciążyć będzie na emitentach papierów wartościowych jest posiadanie procedury zgłaszania naruszeń prawa, w szczególności przepisów ustawy o ofercie, rozporządzenia 2017/1129 oraz procedur i standardów etycznych.

Procedura powinna umożliwiać zgłaszanie przez pracowników naruszeń wyznaczonemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, z zachowaniem prawa zgłaszającego do zachowania anonimowości jego tożsamości.

Niniejszy obowiązek dotyczyć będzie podmiotów emitujących lub zamierzających emitować papiery wartościowe.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn