KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

ESMA – projekty RTS i ITS dotyczących Rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji

W dniu 22 sierpnia 2018r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowano wytyczne dotyczące standardów regulacyjnych (RTS) i wykonawczych (ITS) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sekurytyzacji (2017/2401) oraz format i szablony.

2 października 2018

Zawierają one szczegółowe ustalenia dotyczące wdrożenia nowych europejskich ram prawnych dotyczących sekurytyzacji, które mają na celu promowanie prostych, przejrzystych i standaryzowanych sekurytyzacji.

Projekt RTS określa informacje dotyczące:

- ekspozycji bazowych, to znaczy: pożyczek, umów leasingu i innych należności wymagających udostępnienia zgodnie z rozporządzeniem. Opracowano specjalne szablony zgodnie z rodzajem sekurytyzacji i ekspozycji bazowej, aby uwydatnić szczególne cechy istotne dla inwestorów, potencjalnych inwestorów i władz publicznych w celu wypełnienia ich zobowiązań,
- informacje o sprawozdaniu dla inwestorów, w tym szczegóły dotyczące jakości kredytowej i wyników ekspozycji bazowych, dotyczące zmian w priorytecie płatności lub zastąpienia jakichkolwiek kontrahentów, oraz z uwzględnieniem rodzaju sekurytyzacji przepływów pieniężnych,
- wszelkich informacji wewnętrznych dotyczących wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku dotyczących sekurytyzacji, które są obowiązkowo podawane do wiadomości publicznej zgodnie z art. 17 Rozporządzenia MAR.

Projekt wykonawczych standardów technicznych (ITS) określa format i szablony, które mają być wykorzystywane przez twórców, sponsorów i jednostkę specjalnego przeznaczenia (SSPE) do udostępniania tych informacji.

Jak określono w piśmie skierowanym do Komisji Europejskiej w dniu 24 kwietnia 2018 r., ESMA odnotowała istotne obawy uczestników rynku dotyczące przepisów przejściowych rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji. W związku z tym ponownie zorganizowano zasoby, aby priorytetowo traktować dostarczanie tych pozycji znacznie wcześniej niż w formalnym terminie z dnia 19 stycznia 2019 r. Ma to umożliwić przyjęcie szablonów tak szybko, jak to możliwe, a tym samym zapewnić uczestnikom rynku wystarczającą ilość czasu na zrozumienie tych wymogów i dostosowanie ich systemów raportowania.

W dniu 22 sierpnia przekazano projekty RTS i ITS Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. W najbliższych miesiącach przekazany zostanie schemat XML dla wyżej wspomnianych szablonów.

Wytyczne dotyczące standardów regulacyjnych (RTS) i wykonawczych (ITS) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sekurytyzacji (2017/2401).

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn