KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

ESMA – przedłużenie interwencji produktowej o kolejne 3 miesiące

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) postanowił przedłużyć zakaz oferowania kontraktów różnic kursowych i opcji binarnych inwestorom detalicznym w Unii Europejskiej obowiązujący od 2 lipca do 1 października 2018 r. na kolejne 3 miesiące.

2 października 2018

ESMA dochowała tym samym obowiązku informowania zainteresowanych przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu o wydłużeniu interwencji produktowej. Przedłużony okres będzie trwał od 2 października 2018 r. do 1 stycznia 2019 r.

ESMA poza wydłużeniem postanowił wprowadzić zmiany w przypadku opcji binarnych, których dotyczą poniższe stwierdzenia:

- termin od zawarcia do daty zapadalności wynosi co najmniej dziewięćdziesiąt dni kalendarzowych,
- prospekt emisyjny sporządzony i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą w sprawie prospektu emisyjnego (2003/71 / WE) jest publicznie dostępny,
- opcja binarna nie wystawia usługodawcy na ryzyko rynkowe przez cały okres opcji binarnej, a dostawca lub którykolwiek z jego podmiotów grupy nie osiąga zysku lub straty z opcji binarnej, innej niż ujawnione wcześniej prowizje, opłaty transakcyjne lub inne powiązane opłaty.

Jeśli spełnione są jednocześnie wszystkie powyższe warunki to możliwe jest ich oferowanie  klientom. Należy jednak pamiętać, że produkty te będą dalej kontrolowane i niewykluczone jest wprowadzenie ponownego ich wykluczenia z rynku.

ESMA wprowadza te ograniczenia, gdyż wraz z właściwymi organami krajowymi, uznała, że należy chronić przed nadmierną dźwignią kontraktów CFD i oczekiwanym ujemnym zwrotem opcji binarnych inwestora detalicznego, który może nie odnaleźć się w złożoności tych instrumentów.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn