KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Wejście w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649; dalej: „Ustawa”).

14 lutego 2020

Ustawa wprowadziła zmiany w ramach dotychczasowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – w szczególności w zakresie nazwy ustawy (nowa nazwa to ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), w związku z uregulowaniem w jej treści postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawie praktyk polegających na nadmiernym opóźnianiu się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

W ramach przepisów Ustawy wprowadzono również zmianę istotną z punktu widzenia działalności niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zgodnie z którą roszczenie o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności nie będzie mogło być zbywane (art. 10 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). W uzasadnieniu do wprowadzonych zmian zniesienie zbywalności roszczenia o rekompensatę zostało określone jako „wyważenie interesów pierwotnego dłużnika i wtórnego wierzyciela należności z transakcji handlowej”.

Ustawa prowadza ponadto różne wysokości przysługującej wierzycielowi rekompensatyza koszty odzyskiwania należności w zależności od wartości świadczenia pieniężnego:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych,

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych,
                       ale niższa niż 50 000 złotych,

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 
                         50 000 złotych.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn