KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Sejm uchwalił ustawę o przeniesieniu środków z OFE do IKE

W czwartek odbyło się trzecie czytanie ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE).

14 lutego 2020

Wieczorem tego samego dnia, Sejm uwzględnił ostatnie poprawki redakcyjne do projektu, poparte głosami większości rządowej, i uchwalił ustawę większością 232 głosów „za”, wobec 219 „przeciw”. Oznacza to, że ustawa skierowana zostanie teraz do rozpatrzenia przez Senat. Nastąpi to najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu Izby Wyższej Parlamentu, zaplanowanym na marzec. Wedle założeń ustawa wejdzie w życie 1 czerwca br. Począwszy od tej daty do 1 sierpnia 2020 r. możliwe będzie składanie przez członków OFE deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych na rachunku w funduszu emerytalnym do ZUS. W przypadku braku takiej deklaracji nastąpi automatyczne przeniesienie środków z OFE na IKE. Samo przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) i przeniesienie środków na IKE nastąpi 27 listopada 2020 r.

Przekształcenie OFE stanowi nie tylko rewolucję z perspektywy rynku kapitałowego, ale będzie wiązało się również z potrzebą podjęcia ważnej decyzji przez ok. 15,7 mln członków otwartych funduszy emerytalnych. Wedle autorów projektu ustawy, w OFE zgromadzonych zostało ok. 162 mld zł (ok. 126 ulokowanych na GPW), a średnie saldo na rachunku członka OFE to 10 233 zł.

Zmiany wprowadzane na podstawie ustawy można określić jako jedno z największych, jeśli nie największe, spośród wyzwań o charakterze biznesowym, technicznym, operacyjnym, ale także regulacyjnym z jakimi mierzyły się dotychczas instytucje finansowe zarządzające oszczędnościami emerytalnymi w Polsce. Taką ocenę uzasadnia zarówno zaprojektowany przez autorów projektu harmonogram działań poprzedzających przekształcenie, jak również całkowita zmiana otoczenia prawnego działalności OFE i zarządzających nimi powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE).

Objęcie przepisami regulującymi działalność TFI oraz funduszy inwestycyjnych, będzie wiązało się dla PTE z rewolucyjnymi zmianami dotyczącymi m.in. obszaru compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i konfliktami interesów, działalności lokacyjnej czy dystrybucji jednostek i produktów (m.in. MiFID II oraz AML).

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn