KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Komunikat UKNF ws. regulacyjnych standardów technicznych raportowania ESEF

W dniu 17 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „UKNF”) opublikował komunikat w sprawie obowiązku sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania.

12 lutego 2020

UKNF przypomniał, iż obowiązek publikowania przez emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF), po raz pierwszy będzie dotyczył raportów za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później.

Obowiązek sporządzania raportów w formacie ESEF oznacza, że:

 • wszystkie raporty roczne sporządzane będą przez emitentów w formacie XHTML. Raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane będą przy użyciu języka znaczników XBRL;
 • znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL;
 • taksonomia, która ma być stosowana stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF;
 • począwszy od 1 stycznia 2020 r. podstawowe sprawozdania finansowe (tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, znakowane są szczegółowo. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego znakowana jest zbiorowo.

Jednocześnie, UKNF poinformował o rozpoczęciu prac związanych z wdrożeniem wymogów ESEF. Jak wskazano w komunikacie, raporty roczne sporządzone w formacie ESEF będą przekazywane za pośrednictwem systemu ESPI, przystosowanego do przyjmowania, walidacji i przekazywania do publicznej wiadomości raportów.

Produkcyjne uruchomienie możliwości przekazywania raportów rocznych w formacie ESEF poprzedzone zostanie testami z udziałem uczestników rynku które będą przeprowadzane począwszy od 15 października 2020 roku. UKNF zachęca emitentów do rozpoczęcie przygotowań do implementacji ESEF z odpowiednim wyprzedzeniem oraz do udziału w testach.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn