KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Komunikat UKNF w sprawie praktycznych aspektów wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI

W dniu 30 grudnia 2019 r. na stronie internetowej KNF opublikowano komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: ,,UKNF’’) w sprawie praktycznych aspektów wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI.

10 lutego 2020

Komunikat został opublikowany w związku ze zbliżającym się terminem na przekazanie sprawozdania okresowego zarządzających ASI prowadzących działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI za 2019 r., które powinno zostać przekazane za pośrednictwem ESPI w formie pliku XML w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

W komunikacie UKNF przypomina, iż obowiązek przesłania plików sprawozdawczych za 2019 rok dotyczy podmiotów wpisanych do rejestru zarządzających ASI do dnia 30 września 2019 r. - podmioty wpisane do rejestru ZASI w IV kwartale 2019 r. nie mają obowiązku przesyłania plików za 2019 r. W pozostałym zakresie UKNF przedstawia praktyczne wyjaśnienia dotyczące technicznych aspektów sporządzania sprawozdania okresowego. Co istotne, Urząd po raz kolejny podkreśla, że zarządzający ASI zobowiązani są do zapewnienia rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających sporządzenie prawidłowych tj. zgodnych ze schematem XSD, plików XML zawierających sprawozdanie. Wskazano ponadto, iż przesłane sprawozdania będą poddawane walidacji, a UKNF poinformuje o ich poprawności w ramach tzw. kanału zwrotnego, co umożliwi szybką weryfikację poprawności i ewentualne wprowadzenie wszystkich niezbędnych korekt.

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 29 stycznia 2019 r. na stronie internetowej KNF opublikowano stanowisko w sprawie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych przez zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI, które zawiera dodatkowe informacje dotyczące realizacji obowiązków sprawozdawczych zarządzających ASI działających na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI. W przedmiotowym zakresie pisaliśmy w pkt 4 Newslettera regulacyjnego nr 01/2019.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn