KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego ogłoszona w Dzienniku Ustaw

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura (Dz. U. z 2019 r., poz. 2553; dalej: „Rozporządzenie”).

7 lutego 2020

Rozporządzenie doprecyzowuje oraz modyfikuje zasady finansowania działalności Rzecznika Finansowego, w szczególności w związku ze zidentyfikowanymi wątpliwościami podmiotów w zakresie nadpłat oraz potrzebą uregulowania trybu obliczania należności wobec Rzecznika dla dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku oraz małej instytucji płatniczej.
Nowelizacja wprowadza m.in. następujące zmiany:
- w ramach katalogu podmiotów obowiązanych do pokrycia kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura uwzględniono dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku i małe instytucje płatnicze, konsekwentnie uzupełniono § 2 rozporządzenia o mechanizm wyliczania od nich należnych wpłat oraz § 8 w zakresie zaliczek kwartalnych na poczet kosztów Rzecznika, a także ustalono stawki dla obydwu podmiotów – odpowiednio 0,016% i 0,00048%,
- zmodyfikowano § 17 ust. 5 i § 18 ust. 1 rozporządzenia w zakresie wstrzymywania wpłat zaliczek oraz sposobu rozliczania ewentualnych nadpłat,
- wprowadzono zmianę w zakresie podwyższenia stawek uwzględnianych przy wyliczaniu kwartalnych zaliczek na poczet kosztów Rzecznika w odniesieniu do:
- powszechnych towarzystw emerytalnych: z 0,00006% na 0,00008%,
- spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych: z 0,00066% na 0,00088%,
- towarzystw funduszy inwestycyjnych: z 0,00006% na 0,00008%,
- zarządzających ASI: z 0,00006% na 0,00008%,
- firm inwestycyjnych: z 0,012% na 0,016%,
- instytucji pożyczkowych: z 0,012% na 0,016%.
Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.  

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn