KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym ogłoszone w Dzienniku Ustaw

W dniu 23 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2385).

5 lutego 2020

Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która wprowadziła zmiany w zakresie finansowania Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto rozporządzenie uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, implementującej do krajowego porządku prawnego regulacje tzw. pakietu MiFID II.

W opublikowanym rozporządzeniu nastąpiła m.in. rezygnacja z dotychczasowych stałych udziałów poszczególnych grup w kosztach nadzoru rynku kapitałowego na rzecz corocznego określania udziału każdej grupy w pokrywaniu kosztów nadzoru netto w oparciu o obciążenie nadzoru w roku poprzednim. Za każdy rok budżetowy będzie ustalana wysokość kosztów poniesionych przez UKNF w danym roku kalendarzowym. Rzeczywiste koszty nadzoru będą ustalane jako koszty poniesione ogółem na poszczególne sektory rynku finansowego.

System finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w nowym rozporządzeniu jest oparty na partycypacji poszczególnych grup podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym w ponoszeniu kosztów nadzoru nad tym rynkiem. Obowiązkiem ponoszenia kosztów nadzoru w drodze rocznych opłat objęte są wszystkie podstawowe grupy podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, tj. podmioty prowadzące rynek regulowany oraz giełdę towarowa, KDPW oraz spółki prowadzące izby rozliczeniowe i rozrachunkowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, TFI, spółki publiczne.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn