KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Pożyczki z POIR – wkrótce trzecia pula środków

W dniu 17 sierpnia 2020 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowę, dzięki której do pośredników finansowych trafi kolejna, trzecia już, pula środków na pożyczki płynnościowe z POIR.

3 września 2020

Procedura wyboru pośredników finansowych ma się zakończyć w drugiej połowie września. Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój stanowią wsparcie finansowe skierowane do mikro, małych i średnich firm.

Pożyczki płynnościowe z POIR pozwalają na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy. Pożyczki są nieoprocentowane. Brak jest również opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczek.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem jest pożyczek jest weksel in blanco składany przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W zależności od kwoty ustalane jest zabezpieczenie dodatkowe.

Okres spłaty pożyczki może wynosić do 6 lat, uwzględniając karencję – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki oraz wakacje kredytowe, dzięki którym możliwe jest wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki).

W celu uzyskania finansowania przedsiębiorstwo powinno spełniać następujące warunki:

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.
 • wnioskujący jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą,
 • wnioskujący nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,
 • najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki, wnioskujący ma siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł, a także:

 • nie przekroczy 25% łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
 • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, łącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane.

W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności;,

 • kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników
 • jeżeli pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK. 

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn