KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Przeznaczenie nieruchomości a kłopoty z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów („Ustawa”), wskazuje, iż „z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów”.

31 marca 2023

Do wpisu w księgach wieczystych zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności konieczne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia.

W artykule „Przekształcenie może być utrudnione” opublikowanym w gazecie Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym KancelarieRP r. pr. Magdalena Głowacka-Dziedzic omawia zakres postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przed wydaniem powyższych zaświadczenia, koncentrując się na przypadkach budynków zabudowanych na cele mieszkaniowe, jednak na dzień przekształcenia prawa wykorzystywanych na inne cele lub niewykorzystywanych mieszkaniowo ze względu na stan techniczny nieruchomości a także problematykę zasadności odmawiania wydawania w tych przypadkach  koniecznych do ujawnienia przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego zaświadczeń.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod linkiem.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie obsługi prawnej transakcji odnoszących się lub związanych z nieruchomościami czy planowaniu sukcesji.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn