KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

VIII spotkanie z cyklu „Śniadanie biznesowe”

W dniu 10 czerwca 2021 r. Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie biznesowe”, kierowane do Prezesów zarządów TFI. Gościem spotkania była także Pani Małgorzata Rusewicz – Prezes IZFiA.

10 czerwca 2021

Nasi prelegenci, wśród których znaleźli się: radca prawny Krzysztof Rożko, radca prawny Łukasz Zalewski, radca prawny Michał Kret, counsel Mariusz Biały, aplikant radcowski Nikola Jadwiszczak-Niedbałka  oraz aplikant radcowski Katarzyna Serwin poruszyli m.in. praktyczny aspekt:

 • Wytycznych ESMA w sprawie wynagrodzenia typu success fee (w tym wpływ na rynek funduszy zamkniętych i oczekiwania nadzorcy w tym zakresie).
 • Propozycji KNF dotyczących opłat dystrybucyjnych oraz działań nadzorczych w zakresie rozgraniczenia usługi oferowania i czynności „zachętowych”.
 • Stanu dostosowania działalności TFI do nowych wymogów wynikających ze zmian wprowadzonych do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym:
 • terminów dostosowania (wydłużenie o 4 miesiące – konsekwencje porządkowe),
 • zakresu dostosowania do nowych wymogów (np. procedury przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, rozporządzenie SFDR, zmiany do ustawy AML),
 • zmian w zakresie zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych – konsekwencje praktyczne w zakresie wymogów dokumentowych.
 • Aktualnych trendów orzeczniczych w sporach z uczestnikami funduszy inwestycyjnych. 
 • Zmian podatkowych, jakie czekają TFI w najbliższym czasie.

Spotkanie obfitowało w liczne dyskusje oraz wymianę doświadczeń związanych z zarządzaniem TFI.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię!!!

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn