KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

„Trudniej zostać członkiem zarządu domu maklerskiego”

W dniu 10 maja 2019 roku na łamach gazety „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł „Trudniej zostać członkiem zarządu domu maklerskiego” autorstwa prawnika z naszej Kancelarii – radcy prawnego Malwiny Przyborowskiej

10 maja 2019

Autorka wypowiedziała się na temat wprowadzonych - wraz z implementacją do polskiego porządku prawnego tzw. pakietu MIFiD II - zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem składu zarządu, podziału kompetencji oraz sposobu weryfikacji spełniania ustawowych kryteriów przez członków zarządów domów maklerskich. Zwróciła również uwagę na zbieżność nowych regulacji z przepisami prawa bankowego.

Fragment artykułu:

„Obecnie ustawa o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, iż liczba członków zarządu domu maklerskiego powinna zapewniać skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie domem maklerskim, w szczególności uwzględniać zakres, skalę i złożoność prowadzonej działalności, przy czym w skład zarządu powinny wchodzić co najmniej dwie osoby. Minimalna wymagana liczba członków zarządu domu maklerskiego nie uległa więc zmianie, natomiast przepisy wymagają obecnie wyodrębnienia w zarządzie stanowiska członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem (…)”.

Więcej szczegółów dotyczących powyższego artykułu można znaleźć również bezpośrednio na stronie:

https://www.rp.pl/Kadry/305109991-Trudniej-zostac-czlonkiem-zarzadu-domu-maklerskiego.html

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn