KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Wejście w życie zmian w strukturze organizacyjnej KNF

W dniu 1 kwietnia 2019 r. wszedł w życie nowy statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz nowa struktura organizacyjna.

10 maja 2019

Wśród wybranych zmian względem dotychczasowej struktury UKNF należy wskazać:

- wprowadzenie funkcji dyrektora generalnego, który w zakresie operacyjnym jest odpowiedzialny za koordynację prac pionów UKNF podległych Przewodniczącemu KNF,

- z dotychczasowego Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu został wydzielony Departament Nadzoru Obrotu, natomiast za infrastrukturę rynku kapitałowego, współpracę z instytucjami infrastrukturalnymi oraz za prace związane ze strategią rozwoju polskiego rynku finansowego odpowiedzialny jest nowy Departament Rozwoju Rynku Finansowego,

- funkcje dotychczasowego Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych przejął Departament Postępowań oraz Departament Praktyk Rynkowych,

- nowymi departamentami w strukturze UKNF są także Departament Compliance oraz Departament Audytu Wewnętrznego. Zadaniem Departamentu Compliance jest m.in. wspieranie pracowników UKNF w sprawnym i bezpiecznym zarządzaniu ryzykiem konfliktu interesów. Z kolei Departament Audytu powstał w miejsce Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej. Zadania Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych przejął Zespół Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn