KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego przyjęta przez Radę Ministrów

W dniu 1 października 2019 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano informację o przyjęciu przez Radę Ministrów w formie uchwały Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (dalej: „Strategia”) .

6 listopada 2019

Zgodnie z opublikowanymi informacjami prasowymi, głównym celem przyjętej Strategii jest ułatwienie pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajowe poprzez obniżenie kosztów tego procesu. Na poprawę dotychczasowego stanu prawnego mają złożyć się następujące przedsięwzięcia wskazywane jako kluczowe:

 • zwiększenie skali pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym;
 • wzrost płynności rynku;
 • podniesienie efektywności instytucji pośredniczących;
 • większy udział oszczędności w gospodarce;
 • bardziej efektywne procedury administracyjne.

Wskazane wyżej działania mają być realizowane stopniowo - do 2020 r. co do implementacji efektywniejszego postępowania administracyjnego i do 2023 r. w pozostałym zakresie. Uchwała Rady Ministrów weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 1 października 2019 r.

Powyższe informacje opierają się wyłącznie na informacjach prasowych opublikowanych na stronie internetowej Kancelarii Premiera oraz Ministerstwa Finansów. Do chwili obecnej nie przekazano bowiem do publicznej wiadomości Strategii w ostatecznej, przyjętej przez Radę Ministrów wersji. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, ostateczny tekst Strategii znajduje się obecnie na etapie obróbki redakcyjnej i graficznej, w związku z czym na jego publikację trzeba będzie poczekać jeszcze przez kilka kolejnych tygodni.

Pełna treść informacji

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn