KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Stanowisko UKNF dotyczące nadzoru wykonywanego przez firmę inwestycyjną nad jej agentem

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) opublikował stanowisko dotyczące nadzoru wykonywanego przez firmę inwestycyjną nad jej agentem, odnoszące się do praktycznych aspektów stosowania przez firmy inwestycyjne art. 79 ust. 6a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („Stanowisko”).

11 sierpnia 2021

Opublikowane Stanowisko ma pomóc firmom inwestycyjnym prawidłowo uregulować relacje kontraktowe z agentem tak, aby posiadały one niezbędne narzędzia weryfikacji działalności agenta, jak również przedstawić praktyczne sposoby wykorzystywania tych narzędzi.

Jak wskazuje UKNF, celem dokumentu jest wyjaśnienie natury relacji łączącej firmę inwestycyjną z jej agentem oraz pokazanie, jak działania agenta rzutują na sytuację prawną firmy inwestycyjnej. A także przedstawienie stanów faktycznych obrazujących dobre i złe praktyki w sferze nadzoru firmy inwestycyjnej nad działalnością agenta.

Z pełną treścią Stanowiska można zapoznać się pod linkiem.

Zespół Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy analizuje dokument - wkrótce przedstawimy również nasz komentarz do opublikowanego Stanowiska.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, venture capital, private equity, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn