KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Restrukturyzacja dłużnika jako narzędzie do obrony przed wypowiedzeniem umowy kredytu

Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi jedno z popularniejszych mechanizmów walki z problemem zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorców.

19 września 2023

Świadomość przedsiębiorców borykających się z problemem niewypłacalności stale rośnie, o czym świadczy liczba otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych, jak również coraz częstsze wykorzystywanie pozasądowego trybu restrukturyzacji – postępowania o zatwierdzenie układu. W związku z tym, że znaczna część przedsiębiorców finansuje swoją bieżącą działalność z kredytów bankowych, w przypadku wystąpienia zatorów płatniczych w prowadzonej przez nich działalności czy niekiedy nawet tymczasowych problemów z płynnością i w konsekwencji opóźnieniem bądź zaprzestaniem spłaty rat kredytu, kluczowe staje się takie zabezpieczenie sytuacji przedsiębiorcy, aby nie doprowadzić do wypowiedzenia zawartych umów kredytów przez banki finansujące.

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Nikoli Jadwiszczak-Niedbałki, opublikowanego dzisiaj w serwisie internetowym rp.pl, w którym autorka analizuje skutki obwieszczenia o dniu układowym w PZU na prawo do wypowiedzenia umów kredytów.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisach internetowych rp.pl oraz KancelarieRP.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn