KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółek ASI

W dniu 26 września 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił zawiesić obrót akcjami spółek będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) notowanymi na rynku GPW oraz NewConnect do czasu wyeliminowania ryzyka prawnego, związanego z wejściem w dniu 29 września 2023 r. w życie zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

27 września 2023

Dla przypomnienia, na podstawie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, wprowadzone zostały ograniczenia dot. kategorii podmiotów mogących być uczestnikami ASI oraz dodano warunek, że przeniesienie prawa uczestnictwa w ASI na osobę trzecią wymaga zgody zarządzającego ASI, zaś czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

Jednocześnie w ramach nowelizacji nie zastrzeżono wyjątku od powyższej zasady w stosunku do ASI będących spółkami publicznymi. Jakkolwiek uczestnicy rynku już wiele tygodni temu podnieśli alarm, że nowelizacja uniemożliwi obrót akcjami ASI będących spółkami publicznymi, dotąd nie udało się załatać legislacyjnej luki. Naprędce podjęta próba nowelizacji nowych przepisów, polegająca na dodaniu wyjątku od ograniczeń obrotu dla publicznych ASI, okazała się spóźniona i do czasu wykrystalizowania się nowego składu Sejmu nie ma szans na realizację.

Z kolei opublikowany w dniu 1 września 2023 r. wspólny komunikat MF oraz UKNF, którego celem miało być „potwierdzenie” wykładni, zgodnie z którą z samej istoty zorganizowanego obrotu wynika, że nowe ograniczenia nie dotyczą publicznych ASI, przekonał chyba tylko jego autorów.

W kontekście powyższych okoliczności, pozytywnie należy ocenić stanowisko Zarządu GPW, który nie zdecydował się na wykluczenie akcji publicznych ASI, chociaż formalnie zostały ku temu spełnione przesłanki.

Zawieszając obrót akcjami, Zarząd GPW, niejako „kupił” czas regulatorowi na naprawę ewidentnych błędów legislacyjnych.

A co z akcjonariuszami publicznych ASI? Cóż, będą musieli poczekać na wznowienie obrotu do czasu wprowadzenia oczekiwanej nowelizacji. Z pewnością wykorzystają ten czas do zadumy nad stanem zaufania do polskiego rynku kapitałowego.

Treść komunikatu GPW dostępna jest pod linkiem.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn