KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Manager odpowie za rozporządzanie majątkiem spółki na szkodę wierzyciela

Za bezpodstawne niezaspokojenie roszczeń wierzycieli manager może zostać pozbawiony wolności nawet na osiem lat.

14 września 2023

Na managerach spółek ciąży obowiązek działania na korzyść zarządzanego przez nich podmiotu. Uniknięcie niewypłacalności spółki (art. 11 PrUp), postawienia jej w stan upadłości (art.10 PrUP) oraz zarzutu działania lub zaniechania na jej szkodę (zob. art. 295 § 1  k.s.h., 483 § 1 k.s.h., art. 296 k.k.), należą do podstawowych kryteriów oceny działań podejmowanych przez każdego managera.

Pamiętać przy tym należy, iż działania managera powinny uwzględniać nie tylko interes samej spółki, lecz również jej wierzycieli. Bezpodstawne niezaspokajanie ich roszczeń (art. 300 k.k.), przenoszenie składników majątkowych na nowo utworzony podmiot (art. 301 § 1 k.k.), czy też faworyzowanie niektórych spośród nich (art. 302 k.k.) przez spółkę może zostać zakwalifikowane jako działanie noszące znamiona czynu zabronionego.

Odpowiadać za w/w przestępstwa mogą zarówno członkowie zarządu i rady nadzorczej, jak i likwidatorzy, prokurenci i pełnomocnicy, a ponadto nawet syndyk albo zarządca oraz każda osoba mająca w ramach spółki wpływ na decyzje związane z zarządzaniem jej majątkiem. Nie jest zatem wykluczona odpowiedzialność nawet samych wspólników (akcjonariuszy) spółki.

Stosowanie wskazanych przepisów nie powinno jednak godzić w swobodę obrotu gospodarczego. Nie może ono prowadzić do penalizacji czynności zarządczych spółką mieszczących się w granicach ryzyka gospodarczego, które w chwili podejmowania decyzji są racjonalne, logiczne i uzasadnione ekonomicznie.

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Krzysztofa Rożko oraz r.pr. Mateusz Pisarskiego, opublikowanego dzisiaj w gazecie Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym Rzeczpospolita w którym autorzy omawiają przesłanki odpowiedzialności managera spółki za rozporządzanie jej majątkiem spółki na szkodę wierzycieli.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod linkiem

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznych, obsłudze crowdfundingu, transakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn