KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

W dniu 6 kwietnia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców („Projekt”).

8 kwietnia 2022

Projekt w swoich założeniach realizuje ograniczanie obciążeń administracyjnych dla obywateli, zwłaszcza przedsiębiorców, jak również ułatwienia w postaci elektronizacji niektórych obowiązków informacyjnych. Niektóre z proponowanych zmian dotyczą przepisów ważnych z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego. Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie wybranych propozycji wynikających z treści projektu, które są istotne z perspektywy uczestników rynku kapitałowego. :

 • Kodeks postępowania administracyjnego

 

W projekcie proponuje się dokonanie zmian w stosowaniu instytucji ponaglenia. Zmiana polegająca na dodaniu w art. 37 nowego § 3a nakazuje pozostawianie bez rozpoznania ponagleń złożonych wobec organów prowadzących postępowanie administracyjne, jeżeli ponaglenie zostało wniesione przed upływem terminu na rozpoznanie sprawy.

 

 • ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

 

Projekt umożliwia dokonanie zawiadomienia Komisji przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych o utworzeniu niepublicznego FIZ za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, przy zachowaniu odpowiedniego formatu danych określonego przez Komisję (zmiana art. 17 ust. 5) oraz zawiadomienie Komisji przez fundusz inwestycyjny o terminach dokonanych ogłoszeń i ich treści w analogicznym trybie, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego (zmiana art. 24 ust. 9);

 

 • ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

zmiany mają na celu usunięcie istniejącego dualizmu przepisów dotyczącego sposobu doręczania decyzji administracyjnych i postanowień w postaci wydruku dokumentu elektronicznego. Pierwotnie taki sposób doręczania przewidywała ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym znowelizowana przepisami pojawiającymi się w związku z pandemią.  Następnie dokonano również nowelizacji art. 393 KPA w tym zakresie. Z tego względu w projekcie proponuje się usunięcie przepisów art. 11 ust. 1a-1c ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, jako postanowień powielających ogólne regulacje zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego.

 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

projekt zakłada wydłużenie terminu na przekazywanie informacji o beneficjentach rzeczywistych i instytucjach obowiązanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o których mowa w art. 58 i 59 ustawy. W związku ze zmianą termin 7-dniowy, wskazany w art. 60 ustawy ulegnie wydłużeniu do 14 dni.

Z treścią całego Projektu można zapoznać się pod linkiem.

Autor: adwokat Paweł Wityński

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo regulacyjne dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, venture capital, private equityinwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn