KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Nowy projekt ustawy o przeniesieniu środków z OFE na IKE

W wykazie prac legislacyjnych KPRM udostępnione zostały założenia do projektu ustawy o przeniesieniu środków z OFE na IKE. z

2 września 2020

W marcu br. informowaliśmy o odrzuceniu przez Senat ustawy w sprawie przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych, uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r. Wspomniana ustawa miała wejść w życie 1 czerwca br., a przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) miało nastąpić 27 listopada 2020 r. Jednak wydarzenia związane z COVID-19 pokrzyżowały te plany.

Prace nad nowym projektem koordynować będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a jego przyjęcie przez Radę Ministrów powinno nastąpić przed końcem III kwartału 2020 r.

Założenia do projektu nowej ustawy korespondują z pierwotnymi ustaleniami dotyczącymi ustawy przekształceniowej uchwalonej przez Sejm:

-       PTE zarządzające OFE przekształcą się w TFI;

-       OFE zostaną przekształcone w SFIO;

-       100% aktywów OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE);

-       od przyszłych wypłat środków zgromadzonych na IKE nie będzie pobierany PIT, ze środków przekształconych funduszy zostanie jednak pobrana tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15% (rozłożona na 2 lata);

-       polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE dostosowana będzie do wieku i profilu ryzyka przyszłych emerytów;

-       koszty zarządzania przez TFI środkami SFIO pochodzącymi z OFE będą ściśle limitowane;

-       możliwe będzie złożenie przez członka OFE deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS działającego w imieniu i na rzecz FUS (zamiast na IKE w SFIO) i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn