KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy – AML

W dniu 17 lipca 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

17 lipca 2019

Na ponad 300 stronach zostały zaprezentowane podmioty objęte regulacjami AML, te z rynku finansowego i spoza niego. W raporcie oprócz oceny ryzyka opisano zjawiska prania pieniędzy, systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zagrożenia związane z powyższym, dlatego dla osób dopiero zapoznających się z tematem, będzie to lektura obowiązkowa.
Przed nami więc przegląd ocen ryzyka instytucji obowiązanych, które sporządzaliśmy na początku roku.

Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn