KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Konsultacje projektu dokumentu „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”

W dniu 8 listopada 2019 r. na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „UKNF”), udostępniony został do konsultacji projekt dokumentu pt. „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”.

15 listopada 2019

Projekt dokumentu zawiera podsumowanie wykładni Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącej się do regulacji działalności Komitetów Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego oraz zawiera propozycje dobrych praktyk opracowanych na podstawie wymogów określonych w ustawie o biegłych rewidentach, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, a także na podstawie doświadczeń UKNF dotyczących realizacji zadań w zakresie nadzoru publicznego nad JZP oraz na bazie międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego.

Uwagi do treści projektu dokumentu można przekazać wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. na adres mailowy: WRS_DNM@knf.gov.pl.

Dokument dostępny jest pod adresem strony internetowej UKNF.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn