KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie biznesowe”

W dniu 10 czerwca 2019 roku w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie biznesowe”.

10 czerwca 2019

Jego celem było pogłębienie wiedzy na temat aktualnych zagadnień rynku kapitałowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych. Wśród prelegentów znaleźli się: radca prawny Krzysztof Rożko, radca prawny Marta Stańczyk, radca prawny Tomasz Lawręc, radca prawny Łukasz Zalewski oraz adwokat Tomasz Kamiński.

Podzieliliśmy się z naszymi Gośćmi spostrzeżeniami na temat:

- Podsumowanie zagadnień związanych z dyrektywą MIFID II („zachęty”), w tym prezentacja stanowiska KNF.

- Nowe wymogi dotyczące członków zarządu TFI.

- Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na instytucje finansowe.

- Dematerializacja certyfikatów inwestycyjnych, rola agenta emisji - problemy praktyczne dla TFI.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn