KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

„Nowe zasady nabywania nieruchomości rolnych”

W dniu 14 czerwca 2019 roku na łamach gazety „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł „Nowe zasady nabywania nieruchomości rolnych” autorstwa prawników z naszej Kancelarii - radcy prawnego Magdaleny Głowackiej – Dziedzic oraz Wspólnika Kancelarii radcy prawnego Mariusza Bagińskiego.

17 czerwca 2019

Autorzy wypowiedzieli się na temat nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wskazując istotne zmiany pozwalające na uelastycznienie obrotu nieruchomościami rolnymi. Zwrócili uwagę na wyłączenie wymogów posiadania statusu rolnika indywidualnego dla nabywania nieruchomości rolnych w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

Prawnicy pochylili się m. in. nad istotą uproszczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w odniesieniu do działek o powierzchni mniejszej niż 1 ha oraz poszerzeniem możliwości nabywania nieruchomości rolnych po uzyskaniu zgody KOWR, jak równieżskróceniem wymaganego okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę nieruchomości rolnej.

Fragment artykułu:

„Wyłączenie działek poniżej 1 ha spod rygorów ustawy stanowi nie tylko realizację postulatów nabywców nieruchomości inwestycyjnych, ale również części środowisk rolniczych. Włączenie do wolnego obrotu działek jednohektarowych, a tym samym możliwość ich swobodnej sprzedaży może otworzyć gospodarstwom rolnym drogę do pozyskania środków pieniężnych niezbędnych na finansowanie działalności lub restrukturyzację zadłużenia. Nie od dziś sektor gospodarstw rolnych charakteryzuje się wysokim zadłużeniem kredytowym (…)”.

Więcej szczegółów dotyczących powyższego artykułu można znaleźć również bezpośrednio na stronie:

https://kancelarierp.pl/baza-wiedzy/nowe-zasady-nabywania-nieruchomosci-rolnych.html

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn