KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Czy w przypadku niejasnego określenia wynagrodzenia przedsiębiorcy nie przysługuje wynagrodzenie?

W dniu 12 stycznia 2023 r. TSUE wydał wyrok, w którym stwierdził, że określenie w umowie zawartej pomiędzy adwokatem a konsumentem wynagrodzenia w oparciu o stawkę godzinową nie spełnia warunku transparentności.

27 kwietnia 2023

TSUE uznał, że postanowienie umowy o świadczenie usług prawnych zawartej pomiędzy adwokatem a konsumentem ustalające cenę za świadczone usługi zgodnie z zasadą stawki godzinowej wchodzi w zakres pojęcia „głównego przedmiotu umowy”, o którym mowa w art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. Oznacza to, że ocena nieuczciwego charakteru postanowienia ustalającego cenę nie byłaby dokonywana, jeśli postanowienie to zostałoby wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.

Trybunał zbadał więc transparentność postanowienia które nie zawiera żadnych innych informacji niż stosowana stawka godzinowa. Orzeczenie to formułuje konkretne wskazówki, w jaki sposób informować konsumenta o konsekwencjach ekonomicznych zawarcia i wykonania umowy, w sytuacji, kiedy w chwili zawarcia umowy nie można jednoznacznie przewidzieć tych kosztów.

Czy orzeczenie to stanowi novum w zakresie ochrony praw konsumentów? Czy może doprowadzić do utraty wynagrodzenia przez przedsiębiorców za wykonane usługi w obrocie konsumenckim?

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Katarzyna Serwin, opublikowanego dzisiaj w serwisie KancelarieRP, w którym dokonuje analizy wpływu wyroku TSUE na umowy zawierane przez przedsiębiorców z konsumentami, w tym sposób konstruowania postanowień określających wynagrodzenie przedsiębiorcy.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod linkiem

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznych, obsłudze crowdfundingu, transakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn