KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Kody LEI - brak przedłużenia okresu przejściowego

W dniu 20 czerwca 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał oświadczenie, zgodnie z którym okres przejściowy zastosowany w celu wprowadzenia obowiązku wykorzystywania kodów LEI (Legal Entity Identifiers) nie zostanie przedłużony i przestanie obowiązywać wraz z początkiem lipca 2018 r.

23 czerwca 2018

Raportujące firmy inwestycyjne są zobowiązane wykorzystywać kody LEI do raportowania transakcji na podstawie przepisów Rozporządzenia MiFIR. Sześciomiesięczny okres przejściowy został wprowadzony ze względu na okoliczność, że nie wszystkie firmy inwestycyjne zdołały uzyskać kody LEI przed rozpoczęciem stosowania pakietu MiFID II (do końca grudnia 2017 r.). Od tego czasu ESMA i właściwe organy krajowe zaobserwowały znaczny wzrost zasięgu stosowania kodów LEI zarówno dla emitentów, jak i klientów. Na podstawie tych obserwacji ESMA w porozumieniu z właściwymi organami krajowymi uznały, że nie ma potrzeby przedłużania

sześciomiesięcznego okresu przejściowego, w związku z czym potrwa on do dnia 2 lipca 2018 r. włącznie.


Koniec sześciomiesięcznego okresu przejściowego oznacza, że działania właściwych organów krajowych w zakresie wymogów LEI przechodzą obecnie z fazy monitorowania do fazy bieżących działań nadzorczych. W celu zapewnienia wysokiego stopnia konwergencji w zakresie nadzoru i pełnego stosowania Rozporządzenia MiFIR, ESMA i właściwe organy krajowe opracowują wspólny plan działań nadzorczych ukierunkowany na zapewnienie zgodności z wymogami dotyczącymi
raportowania LEI zgodnie z odpowiednimi przepisami Rozporządzenia MiFIR.

Legal Entity Identifiers

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn