KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

"Rewolucja do poprawki"

W "Dzienniku Gazecie Prawnej" pojawiła się analiza Mariusza Białego, prawnika z naszej kancelarii, dotycząca projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

15 maja 2018

Fragment publikacji:

"Projekt ustawy nawiązuje do wniosków sformułowanych jeszcze w 2016 r. w ramach przeglądu systemu emerytalnego oraz stanowi rozwinięcie założeń Programu Budowy Kapitału, przedstawionych przez ówczesnego ministra finansów, a obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. W przyjętej w ubiegłym roku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaprezentowano cele rozwoju gospodarczego i społecznego Polski w perspektywie obecnej i następnej dekady. Wśród zmian dotyczących systemu emerytalnego jako priorytet wskazano m.in. uruchomienie do 2020 r. w ramach III filaru dobrowolnych pracowniczych planów kapitałowych. Wedle zamierzeń PPK mają być ważnym narzędziem w rękach państwa do przeciwdziałania niekorzystnym trendom demograficznym czy identyfikowanym przez projektodawców zagrożeniom dla polskiej gospodarki".

Analiza została opublikowana w "Prawniku" - dodatku do "Dziennika Gazety Prawnej" z dnia 15 maja 2018 r.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn