KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Roczne sprawozdanie ESMA

W dniu 3 lipca 2018 r. na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych(ESMA) opublikowano roczne sprawozdanie z działalności ESMA za 2017 rok. Zawiera informacje w zakresie podjętych przez ESMA działań w 2017 r. oraz określa cele i kluczowe osiągnięcia ESMA we wskazanym okresie.

10 lipca 2018

Zgodnie z treścią sprawozdania, w 2017 r. ESMA kontynuowała osiąganie postępów w zakresie swojej misji polegającej na poprawie ochrony inwestorów i promowaniu stabilnych i uporządkowanych rynków finansowych.

W 2017 roku ESMA skupił się na realizacji następujących kluczowych priorytetów wynikających z przyjętego na ten okres programu prac:

1. W odniesieniu do konwergencji nadzoru - wdrożenie Dyrektywy MiFID II i Rozporządzenia MiFIR.

2. W zakresie oceny ryzyka - koncentracja na jakości danych.

3. W odniesieniu do stworzenia jednolitego zbioru przepisów (single rulebook) - unia benchmarków i rynków kapitałowych,4. W zakresie bezpośredniego nadzoru - nadzór nad agencjami ratingowymi i repozytoriami transakcji oraz ich dodatkową działalnością.

Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat wykonanych przez ESMA prac w ramachkażdego ze wskazanych wyżej punktów, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych osiągnięćurzędu w każdym z tych obszarów.

Roczne sprawozdanie z działalności ESMA za 2017 rok.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn