KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Nowe obostrzenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W dniu 21 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

22 grudnia 2020

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r., a nowe obostrzenia będą obowiązywały do 17 stycznia 2021 r. Rozporządzenie wprowadza między innymi następujące ograniczenia:

 • Ograniczenie działalności galerii handlowych: od momentu wejścia w życie rozporządzenia do dnia 17 stycznia ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. W galeriach handlowych lub usługowych o powierzchni powyżej 2000 m2 będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego. Ponownie będą mogły działać jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, meblowe oraz budowlane, a także sklepy z akcesoriami samochodowymi oraz usługami telekomunikacyjnymi. W obiektach handlowych będzie obowiązywał również zakaz prowadzenia działalności usługowej z wyłączeniem usług fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, czy pocztowych. W sklepach i na pocztach może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2, a w przypadku obiektów i placówek o powierzchni większej niż 100 m2 może przebywać jednocześnie 1 osoba na 15 m2. Przyjęte rozporządzenie utrzymało także ograniczenia w zakresie godzin dla seniorów obowiązujących od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00;
 • Ograniczenie działalności hoteli: zgodnie z rozporządzeniem do 17 stycznia 2021 r. obowiązywać będą ograniczenia w działalności hoteli. W omawianym okresie dopuszczalne jest prowadzenie usług hotelarskich wyłącznie w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych, dla osób wykonujących zawód medyczny, dla członków załogi statku powietrznego, dla kierowców wykonujących transport drogowy, pacjentów i ich opiekunów oraz dla funkcjonariuszy służb państwowych. Dodatkowo rozporządzenie wprowadza obowiązek udokumentowania przez osobę przebywającą w hotelu celu pobytu. Przykładowo w przypadku osób wykonujących zawód medyczny będzie to dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą;
 • Ograniczenia w funkcjonowaniu klubów, dyskotek, siłowni i klubów fitness: w okresie od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 17 stycznia 2021 r. nie będą mogły działać również dyskoteki i kluby nocne, baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów czy przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.
 • Ograniczenia w funkcjonowaniu restauracji: do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. Przedsiębiorcy prowadzący punkty gastronomiczne tak jak jest to obecnie będą mogli jedynie wydawać posiłki na wynos.
 • Praca zdalna urzędów: przepisy rozporządzenia przedłużyły pracę zdalną urzędów. W myśl §23 Rozporządzenia w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, do dnia 17 stycznia 2021 r., kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Zgodnie z Rozporządzeniem kierownicy i dyrektorzy urzędów mogą wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.
 • Obowiązkowa kwarantanna po powrocie z zagranicy: zgodnie z nowymi obostrzeniami, osoby przyjeżdzające do Polski z zagranicy będą zobowiązane odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Dotyczy to osób przekraczających granicę transportem powietrznym, kolejowym, oraz samochodowym w przypadku przewozu o charakterze zbiorowym.
 • Zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową: zgodnie z §26 Rozporządzenia od dnia 31 grudnia 2020 r. od godziny 19:00 do dnia 01 stycznia 2021 r. do godziny 6:00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
 • Zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób: na podstawie §28 ust. 11 Rozporządzenie do odwołania zakazano organizowania w domach imprez, spotkań i zebrań powyżej 5 osób. Do limitu nie wlicza się jednak osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami, do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
 • Zakaz zgromadzeń: do 17 stycznia zakazano organizacji zgromadzeń, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym nie może w nich uczestniczyć więcej niż 5 osób. Dodatkowo uczestnicy zgromadzenia tak jak dotychczas obowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania co najmniej 1,5 m odległości między sobą. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100m. Opublikowane Rozporządzenie reguluje również zasady odbywania zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. W budynkach lub innych obiektach religijnych nadal obowiązuje limit maksymalnie 1 osoby na 15 m2;
 • Ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia: do 17 stycznia 2021 r. przedłużono zasadę, zgodnie z którą w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna albo innej osoby dorosłej. Wyjątkiem jest przemieszczanie się w celu dotarcia do szkoły, placówki oświatowej, miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i miejsca realizacji tej nauki;

Z pełną treścią Rozporządzenia można zapoznać się pod linkiem.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn